Slovensky
Slovensky


English
English
 


GEMERSKÁ NERUDNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.
Mútnik 1, 981 01 Hnúšťa, Slovakia
Tel: +421-47/5603329, 
+421-47/5423328
Fax: +421-47/5423328