Výrobky

V technickej praxi sa rozlišujú dva základné druhy mastencov:

Biele mastence

ktoré, ako je už z označenia zrejmé, sa vyznačujú vysokou belosťou a sú predurčené na použitie najmä ako plnivo pri výrobe farieb, plastov, papiera, kozmetických prípravkov, pri výrobe izolantov a v obdobných aplikáciách

Technické mastence

ktoré sa používajú ako plnivo do základných farieb, v gumárenskom priemysle, pri výrobe keramických žiaruvzdorných materiálov a pod.

Základné vlastnosti bielych a technických mastencov z výrobného programu spoločnosti uvádza nasledujúca tabuľka:

Prehľad technických parametrov mastencových výrobkov
Výrobok Jemnosť Belosť Vlhkosť NZ
mletia % %max. %max. %min.
 
EK I 0,063 mm 90,0 0,5 10,0 90,0
EK II
0,063 mm 82,0 0,5 12,0 83,0
EK III 0,063 mm 75,0 0,5 20,0 60,0
EK IV 0,063 mm 80,0 1,0 50,0 10,0
00/A 0,063 mm 78,0 0,5 20,0 60,0
I/A 0,071 mm sivý 1,0 18,0 60,0
II/A 0,090 mm sivý 1,0 20,0 60,0
BTM-40 0,040 mm sivý 1,0 18,0 65,0
GMT EK I 0,020 mm 90,0 0,5 10,0 90,0
GMT EK II
0,020 mm 82,0 0,5 12,0 82,0
GMT EK III 0,020 mm 75,0 0,5 20,0 60,0

Jednotlivé výrobky môžu byť dodávané podľa želania zákazníka:

 • voľne ložené v automobilových alebo železničných cisternách
 • balené v big-bagoch s hmotnosťou 500 až 1 000 kg (v závislosti na sypnej hmotnosti výrobku)
 • balené vo viacvrstvových papierových vreciach o hmotnosti 20 až 40 kg (v závislosti na sypnej hmotnosti výrobku), na paletách, fixované zmršťovacou fóliou

Magnezit

Magnezit je minerál zo skupiny karbonátov (MgCO3). Gemermagnezit sa získava banskou selektívnou ťažbou magnezitovej suroviny z ložiska Mútnik a následnou úpravou, spočívajúcou v jej drvení, triedení, praní, prípadnom sušení a mletí. Vyznačuje sa bielou farbou, nízkym obsahom železa a vápnika. Vyrába sa v troch zrnitostných triedach, ako:
 • drvený, určený na ďalšie tepelné spracovanie pri výrobe kaustického magnezitu a magnezitových slinkov
 • mletý, ktorý sa používa ako plnidlo pri výrobe farieb, tmelov a plastov; hrubozrnný produkt sa používa pri výrobe stavebných materiálov, čistiacich práškov a ako vstupný materiál pre výrobu chemicky čistých zlúčenín horčíka

Základné vlastnosti magnezitových výrobkov z výrobného programu spoločnosti uvádza nasledujúca tabuľka:

Prehľad technických parametrov magnezitových výrobkov
Výrobok Zrnitosť MgO
  % min.
GM-400/DT 10 - 80 mm 40,0
GM-420/DT 10 - 80 mm 42,0
GMM mletý 0,200 40,0

Jednotlivé výrobky môžu byť dodávané podľa želania zákazníka:

 • voľne ložené v cisternových automobiloch alebo vagónoch
 • balené v big-bagoch s hmotnosťou 500 až 1 000 kg (v závislosti na sypnej hmotnosti výrobku)
 • balené vo viacvrstvových papierových vreciach o hmotnosti 20 až 40 kg (v závislosti na sypnej hmotnosti výrobku), na paletách, fixované zmršťovacou fóliou

Bentonit

Bentonit je hlina zložená z minerálov skupiny montmorillonitu, t. j. silikátov s vrstevnatou stavbou. Prepracovaním bentonitu spočívajúcom v jeho sušení, mletí, prípadnej natrifikácii a primiešaní potrebných prísad sa vyrábajú tri základné skupiny bentonitových výrobkov:
 • mletý prírodný bentonit, ktorý sa vyznačuje vysokou výmennou kapacitou iónov a adsorpčnou schopnosťou; používa sa na odstraňovanie znečisťujúcich prímesí z tekutín, ako plastifikátor, plnivo, nosič a ionomenič
 • mletý natrifikovaný bentonit, ktorý sa vyznačuje vysokou napučiavosťou a používa sa ako najmä pojivo zlievárenských formovacích pieskov, pri zakladaní stavieb a výrobe špeciálnych stavebných hmôt, na odstraňovanie znečisťujúcich prímesí z tekutín, pri výrobe farieb

Základné vlastnosti bentonitových výrobkov z výrobného programu spoločnosti uvádza nasledujúca tabuľka:

Prehľad technických parametrov bentonitových výrobkov
Výrobok Jemnosť mletia Vlhkosť Obsah montm.
  %max. %max. %min.
Bentonit S 0,063 mm 12,0   60,0
Bentovet K 0,063 mm 12,0   65,0
Bentovín 0,063 mm 12,0   68,0

 

Jednotlivé výrobky môžu byť dodávané podľa želania zákazníka:

 • voľne ložené v cisternových automobiloch alebo vagónoch
 • balené v big-bagoch s hmotnosťou 500 až 1 000 kg (v závislosti na sypnej hmotnosti výrobku)
 • balené vo viacvrstvových papierových vreciach o hmotnosti 20 až 40 kg (v závislosti na sypnej hmotnosti výrobku), na paletách, fixované zmršťovacou fóliou

Gemerská nerudná spoločnosť, a. s.

disponuje kompletným technologickým zariadením na sušenie a granulometrickú úpravu nerudných nerastov zahŕňajúcu drvenie, triedenie, mletie a mikromletie. Pokiaľ nie sú spracovateľské kapacity plne vyťažené výrobou nosného sortimentu výrobkov, využívajú sa na výrobu doplnkového sortimentu, po ktorých je dopyt, ale s ohľadom na malé požadované množstvá by bola ich špecializovaná výroba nerentabilná. Medzi najčastejšie upravované suroviny, ktoré nie sú súčasťou štandartného sortimentu výrobkov, patria:

 • mletý íl, používaný ako súčasť jednotných formovacích zmesí pri odlievaní kovov, najmä veľkorozmerových odliatkov;

 • mletý dolomit
 • mikromletý zeolit, ktorý má obdobné použitie ako mletý magnezit
 • mletý magnezitový slinok na špeciálne použitie

Zrnitosť upraveného produktu sa môže podľa želania zákazníka pohybovať v rozmedzí od 10 mikrónov až po desiatky milimetrov.

Jednotlivé výrobky môžu byť dodávané podľa želania zákazníka:

 • voľne ložené v cisternových automobiloch alebo vagónoch
 • balené v big-bagoch s hmotnosťou 500 až 1 000 kg (v závislosti na sypnej hmotnosti výrobku)
 • balené vo viacvrstvových papierových vreciach o hmotnosti 20 až 40 kg (v závislosti na sypnej hmotnosti výrobku), na paletách, fixované zmršťovacou fóliou

Vytvorila digitálna agentúra MW media s.r.o. - www.mwmedia.sk | www.123web.sk